Ungdomskoleelever fra hele landet skal denne vinteren lese og vurdere fem av de beste ungdomsbøkene fra 2007. Under Litteraturfestivalen på Lillehammer vil ungdommens favoritt avsløres. Nå er nominasjonene klare.
UPrisen ble første gang delt ut i fjor under Litteraturfestivalen på Lillehammer etter et leselystprosjekt gjennomført i utvalgte niendeklasser i innlandsfylkene. Nå løftes prosjektet opp på nasjonalt nivå gjennom et samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken i 7 fylker. En niendeklasse fra hvert av fylkene Oppland, Hedmark, Østfold, Telemark, Hordaland, Nord-Trøndelag og Troms vil under veiledning av profesjonell kritiker få gleden av å utgjøre den nasjonale ungdomsjuryen. Det er Foreningen !les i samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer som står bak prisen.

 – UPrisen er en unik og viktig litteraturpris fordi den anerkjenner ungdom som individuelle lesere og kritikere, uttaler daglig leder i Foreningen !les, Ketil Kolstad. – Leselyst og litterære preferanser kan ikke dikteres, nettopp derfor er det spennende å høre hvilken ungdomsbok de unge selv setter størst pris på.

 

En voksen fagjury bestående av Guri Fjellberg, Ann Kristin Lande og Terje Thorsen har plukket ut fem av de beste ungdomsbøkene inkludert en billedbok og en tegneserie fra 2007. Dette er bøkene elevene skal lese:  


Endre Lund Eriksen: Pitbull-Terje blir ond. Aschehoug

Marvin Halleraker: Høyt over husene. Mangschou 

Rønnaug Kleiva: Andre sida av Paris. Samlaget

Stein Erik Lunde: Et dårlig år. Gyldendal

Øystein Runde og Geir Moen: De fire store. Gyldendal

Vinneren av fjorårets UPris ble Ingelin Røssland for ”Handgranateple”.  Hun vil som en konsekvens av prisen bli viet spesiell oppmerksomhet under årets litteraturfestival.