NBU har fått henvendelse fra «The Literature for Children Foundation» som skal ha et regionalt seminar(sammen med andre sentralamerikanske land) i siste halvdel av april eller første halvdel av mai 2008, med forfattere, forleggere og illustratører. «The Literature for Children Foundation» har holdt på siden 2004 og har blant annet mottatt støtte fra norske myndigheter. Prosjektet har arbeidet for å etablere en nasjonal litteratur for barn og er opptatt av at barn skal lese skjønnlitteratur, ikke først og fremst for å lære, men for opplevelsens skyld. NBU vil gjerne støtte prosjektet ved å sende en norsk forfatter som kan delta på seminaret og holde et innlegg. Reise og opphold dekkes av NBU og prosjektet. Det er å foretrekke at den som reiser snakker spansk. Send en mail til NBU-kontoret innen 11.februar. Vi vil gjerne vite når du har anledning til å reise innenfor den angitte perioden