Medlemmer av NBU bør inntil videre ikke inngå avtale med Skuespillerkompaniet om bruk av skjønnlitterære tekster til dramatisering. Dette fordi vi fører en medlemssak om kontrakt mellom Skuespillerkompaniet og NBU medlemmer. Inntil forholdet er avklart ber vi om at medlemmene ikke inngår skriftlig eller muntlig avtale med Skuespillerkompaniet.
Kari Sverdrup, formann i NBU