Skrivebua (www.skrivebua.no) er et skrivested for barn og unge mellom 10 og 20 år. Det drives av Nordland fylkesbibliotek med finansiell støtte fra ABM-utvikling.

Forfatterstafetten er et samarbeid med NBU der en forfatter kommenterer et antall tekster på Skrivebua i løpet av en måned, det vil si ca. 5 utvalgte tekster hver uke, altså 20 i løpet av måneden. Skrivebua mottar flest korte tekster. Det er stor overvekt av dikt. Honoraret er på 4500 kr.

 

Vil du være månedens forfatter? Ledige måneder i august, oktober, november og desember. Stafetten har pågått siden november 2007, klikk deg inn på siden og se hvem som har prøvd seg. Det er også mulig å prøve seg igjen for dem som har vært månedens forfatter én gang.

 

Hvis du er interessert send en mail til maennikk@online.no