I 1967 foreslo Einar Økland på et av DnFs medlemsmøter at man skulle starte et Forfattersenter. Dette forslaget ble raskt avvist, men Økland fortsatte, og tok opp saken i et brev til DnFs styre i desember 1967. Styreleder Odd Bang-Hansen er først positiv, men etter et styremøte i januar 1968 sier han likevel at dette ikke kan skje i DnFs regi. Men han gir Økland sin velsignelse til å sette i gang noe lignende på egen hånd.

På årsmøtet i Forfatterforeningen i 1968 la Økland frem et forslag om å nedsette et arbeidsutvalg av yngre forfattere, for å arbeide mot en tilsvarende arbeidsformidling som svenskene hadde fått i sitt nystartede författarcentrum. I dette hadde han sterk støtte fra Bjørn Nilsen, Tor Obrestad, Kjell Askildsen og Arnljot Eggen. Men de eldre og veletablerte forfatterne synes nok dette var en noe slitsom og nesten utidig idé – å skulle presse seg på leserne på den måten. Men Halldis Moren Vesaas støttet forslaget og med hennes drahjelp ble forslaget vedtatt, men med betingelsen at senteret ble holdt utenfor Forfatterforeningen.

Arbeidsutvalget ble bestående av Einar Økland, Tor Obrestad og Bjørn Nilsen. Utvalget foreslo at Norsk Forfattersentrum skulle være en uavhengig organisasjon, og senteret skulle ledes av rådet. Forfatterforeningen godkjente dette forslaget. Den 20. september 1968 ble Norsk Forfattersentrum offisielt åpnet. Ingrid Drage ble ansatt som sekretær, og senteret var der i svært gode hender.I 1971 ble det åpnet et avdelingskontor i Bergen som skulle ivareta formidlingen på Vestlandet, en ubetinget suksess takket være Elisabeth Armands ukuelige innsats i en årrekke. Senere kom det avdelingskontor i Trondheim og Tromsø. I 1968 hadde vi ca 100 medlemmer, nå har vi ca 1 000 til, da hadde vi 122 oppdrag, i år tror vi at vi kommer til å runde 7 000.

Norsk Forfattersentrum har hatt mange dedikerte og dyktige styremedlemmer, styreledere og daglige ledere – og mest av alt: Norsk Forfattersentrum har i alle år hatt ansatte som har gitt alt de kan og litt til for Forfattersentrums medlemmer. Medlemmene har alltid vært viktigst for Senteret, og vil alltid være det.

Det er mange som kunne vært nevnt i denne lille historikken, det er mange som har ytt, det er mange som har bidratt, det er mange som fortsatt bidrar. Jeg oppfordrer alle medlemmer å lese Edvard Hoems festskrift http://www.forfattersentrum.no/edvard.html og hilsenen til Arnljot Eggen http://www.forfattersentrum.no/arnljot.html og ber om forståelse for at jeg ikke ramser dere alle opp.