Norsk kulturråd har som en av sine hovedsatsinger å heve kvaliteten på kunst og kultur for barn og unge. I den anledning lyser Kulturrådet ut prosjektmidler som en del av prosjektet Kunstløftet. Målet er å bidra med økt faglig interesse og kunstnerisk relevans til feltet som omfatter kunst for barn og unge. Midler vil bli gitt til prosjekter som gjennom kunst- eller kunnskapsproduksjon, formidlingsgrep eller nettverksarbeid i vesentlig grad evner å fornye feltet eller tilføre det andre perspektiver eller kvalitetsforståelser.


Kunstløftet er et tverrfaglig initiativ og inviterer til prosjekter på alle kunstområder og for alle aldersgrupper av barn og ungdom. Kulturrådet ser samtidig at det er behov for å stimulere til flere gode prosjekter for barn fra 0 til 6 år og oppfordrer særlig til prosjekter rettet mot denne målgruppen. Det forutsettes at prosjektene det søkes midler om også reflekterer samtidens kunstneriske og kulturelle endringsprosesser.

Hva kan det søkes støtte til?

 

·          prosjekter som har som mål å etablere eller videreutvikle produksjonsarenaer med rom for utprøvende og nyskapende kunstproduksjoner for barn og unge

·          kunstproduksjoner og formidlingstiltak for barn og unge

·          prosjekter som fremmer dialog, debatt og økt kunnskap blant kunstfeltenes aktører om vilkår og utfordringer knyttet til produksjon og formidling av kunst for barn og unge

·          Kunstprosjekter som forsker i, eller genererer refleksjon om maktforhold, relasjoner eller andre vilkår knyttet til barn, barndom eller oppvekst. 

 

 Hvem kan søke?

·          kunstnere, kunstnergrupper, kuratorer, formidlere/pedagoger og arrangører

·          virksomheter i det prosjektbaserte kunstfeltet

·          kunst- og utdanningsinstitusjoner

·          kunstnerorganisasjoner

Krav til søknaden
Søknaden fremmes elektronisk fra uke 13. og må inneholde fyldig beskrivelse av innhold og formål med tiltaket, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan. CV for kunstnere, formidlere og andre involverte fagpersoner skal følge med. Merk søknaden "Kunstløftet".


NB! Før uke 13. skal søknaden fremmes via e-post til post@kulturaad.no med pdf-skjemaet som du laster ned skjema her >> 
Har du ikke Acrobat Reader, laster du ned programmet gratis skjema her >>

 

 

Fortløpende søknadsbehandling.

For vedtak i juni – frist 15. april.

For vedtak i september – frist 1.juni.

For vedtak i desember – frist 1.september.

Kontaktperson er Rolf Engelsen, tel. 22 47 83 30/21 01 43 21/47 23 23 19