Østfold Teater har igangsatt et treårig Dramatikkprosjekt for å fremme ny dramatikk for barn og unge. Dramatikkprosjektet initierer flere tiltak, både rettet mot unge skrivelystne og allerede etablerte forfattere, for at flere fatter interesse i å skrive for den yngre målgruppen. Visjonen er å høyne sjangerens status og utvikle god, nyskrevet barne- og ungdomsdramatikk.

Nå utlyser teatret en manuskonkurranse i to klasser: enakter og helaftens familieforestilling. Scenetekstene skal ha barn og ungdom som målgruppe. Vinnerne av hver klasse vil bli kjøpt inn og produsert ved Østfold Teater, honoraret følger satsene fremforhandlet mellom NDF og NTO. Frist: 1. november 2009.