­­­­­­­­
 
Nasjonalbiblioteket har i dag inngått avtale med Kopinor om prosjektet Bokhylla.
 
– Jeg er veldig glad for den avtalen som Nasjonalbiblioteket og Kopinor har inngått i dag. Den følger opp ett av de viktigste momentene i den ferske stortingsmeldinga om digitalisering, nemlig at folk skal få tilgang til et stort antall digitale bøker via internett. Dessuten er jeg imponert over at det har gått så raskt å realisere dette viktige politiske målet. Jeg er sikker på at det er flere enn meg som gleder seg til å kunne ta Bokhylla i bruk i slutten av mai, sier kulturminister Trond Giske.
 
Med bakgrunn i resultatene fra Nordområdeprosjektet vil Nasjonalbiblioteket gjennom dette prosjektet tilgjengeliggjøre på internett alle bøker utgitt i Norge i tre tiår, nærmere bestemt fra 1790-99,1890-99 og 1990-99. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) nedsatte i november 2008 en arbeidsgruppe som bl. a. skulle anbefale prinsipper for beregning av vederlag for tilgjengeliggjøring av opphavsrettslig beskyttet materiale i Nasjonalbibliotekets samlinger.  Med anbefalingene fra gruppen som utgangspunkt, ga KKD Nasjonalbiblioteket fullmakt til å forhandle med Kopinor for å komme fram til vederlagsordninger for prosjektet Bokhylla. Partene har jobbet raskt og har i løpet av de siste ukene forhandlet seg frem til en avtale om økonomiske vilkår og rammebetingelser for prosjektet.
 
23. april, på Verdens bok- og opphavsrettsdag, møttes Nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein og administrerende direktør i Kopinor Yngve Slettholm for å undertegne avtalen.
 
I løpet av en treårsperiode vil publikum dermed ved et enkelt tastetrykk få tilgang til en betydelig mengde norsk litteratur, ca. 50 000 bøker. 10 000 bøker vil være klare alt ved lanseringen av tjenesten. Betaling for tilgjengeliggjøringen av materialet vil ikke belastes den enkelte internettbruker, men dekkes gjennom den kollektive avtalen som Kopinor på vegne av rettighetsorganisasjonene har inngått med Nasjonalbiblioteket. Tilgjengeliggjøringen forutsettes i første omgang å skje i en tidsavgrenset prøveperiode, fra mai 2009 og ut 2011.
 
– Prosjektet vil kunne gi ny og viktig informasjon, og vil derfor være et viktig skritt på veien mot permanente ordninger for nettilgang til norsk litteratur, sier Vigdis Moe Skarstein.
 
– Dette viser at det er mulig å finne gode løsninger for formidling av vår kulturarv på internett, sier Yngve Slettholm. Som kollektiv forvaltningsorganisasjon kan Kopinor inngå avtaler på vegne av mange, og dette er en milepæl som også internasjonalt vil bli møtt med betydelig interesse, sier Slettholm.