Teikn tabula gratulatoria til Oskar Stein Bjørlykke

Oskar Stein Bjørlykke fyller 70 år 4. desember 2009, og i samband med dette gir Samlaget ut boka Diktet lyser i kvelden. Dikt i utval, redigert av Jan Ove Ulstein, Jan Inge Sørbø og Per Olav Kaldestad.

Oskar Stein Bjørlykke (f.1939) er frå Fitjar på Stord, og bur no i Oslo. Han er utdanna teolog, og har skrive ei lang rekkje romanar, diktbøker og bøker for barn. I år fyller han 70 år, og ved dette høvet gir Samlaget ut eit krese utval av dikt frå hans mangfaldige produksjon. Utvalet inkluderer både dikt for barn og dikt for vaksne. Boka inneheld også fleire tekstar om forfattarskapen.

Frist for teikning til tabula gratulatoria er 6. november 2009.

  • Som gratulant får du tilsendt eitt eksemplar av Diktet lyser i kvelden for kr 299,- inkl. porto og ekspedisjonskostnader (vanleg utsalspris er kr 329,-).
  • Send svar innan 6. november 2009, gjerne på e-post, til: Det Norske Samlaget v/ David Aasen d.aasen@samlaget.no Postboks 4672 Sofienberg, 0506 OSLO – Faksnr. 22 68 75 02
Hugs fullt namn og adresse, og sei frå kor mange eksemplar av boka du vil tinge.

Minner om boklanseringa på Bjørlykkedagen den 10. desember på Litteraturhuset i Oslo. Klokka 13.15 på Kverleland og klokka 18.00 på Nedjma.