NBUs valgkomité minner om at fristen for å foreslå kandidater til NBUs styre og litterære råd er 15. januar 2010.