Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har i 2010 satt av kr 800 000 til stipend for forfattere som ønsker å skrive faglitteratur for barn og unge. For å komme i betraktning bør søkeren kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til faglitterære åndsverk (det kan gis unntak fra regelen
i enkelte tilfeller) som er utgitt eller på annen lignende måte gjort tilgjengelig for allmennheten, i Norge eller i utlandet, jf. Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres/oversetteres utgivelser, fastsatt av årsmøtet i NFF. Stipendsøkere som ikke er medlem av NFF, må selv dokumentere
sin produksjon.
Stipend kan søkes for 1-6 måneder, og én måned tilsvarer kr 25 000. har i 2010 satt av kr 800 000 til stipend for forfattere som ønsker å skrive faglitteratur for barn og unge.
For å komme i betraktning bør søkeren kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til faglitterære åndsverk (det kan gis unntak fra regelen i enkelte tilfeller) som er utgitt eller på annen lignende måte gjort tilgjengelig for allmennheten, i Norge eller i utlandet, jf. Retningslinjer for vurdering av faglitterære forfatteres/oversetteres utgivelser, fastsatt av årsmøtet i NFF. Stipendsøkere som ikke er medlem av NFF, må selv dokumentere
sin produksjon.
Stipend kan søkes for 1-6 måneder, og én måned tilsvarer kr 25 000.Les mer her.