Dette er en fortelling som er så rørende at tårene drypper, men som samtidig er optimistisk og gir håp.
Gabriella har mistet moren sin, en sorg som ikke er lett for et barn. Når hun også opplever at faren lukker seg, blir hun et virvar av tanker og følelser. En hvit sommerfugl dukker opp siste skoledag før sommerferien, og skal lede henne ut på flere stier som fører både henne og faren tilbake ut på livets vei.

Det fins få bøker om sorg om kreft for barn i mellomalderen, det meste på emnet er enten billedbøker eller ungdomsbøker. Det erfarte Anniken Bjørnes da hun selv som lærer kom i en tilsvarende situasjon, og er én beveggrunn til at hun skrev Sommerengel.