Beste barne- og ungdomsroman
Alle bidrag med målgruppe lesere opp til voksen ungdom ønskes velkommen. Vi er særlig på jakt etter gode historier og serier, men også bildebokmanus kan delta. Vinnerbidraget honoreres med 200 000 kroner og forfatteravtale med Schibsted Forlag. I tilegg får inntil fire bidrag et stipend og tett oppfølging av redaktør.

Juryen består av: forfatter Håvard Rem, redaktør for Bokklubben Barn og Bokklubben Ungdom Maren Kolle Riis og redaksjonssjef Lindy Andersen.

Bidrag sendes til: Schibsted Forlag/Manuskonkurranse BUA, postboks 6974 St. Olavs plass, 0130 Oslo eller som e-post med tittelen MANUSKONKURRANSE til: bua@schibstedforlag.no

 
Beste roman
Vi er på jakt etter de gode norske fortellerstemmene. Alle romaner for voksne lesere ønskes velkommen. Vinnerbidraget honoreres med 200 000 kroner og forfatteravtale med Schibsted Forlag.

Juryen består av: Forfatter Håvard Rem, en ekstern forfatter og redaksjonssjef Kjersti Herland Johnsen.

Bidrag sendes til:
Schibsted Forlag/Manuskonkurranse skjønnlitteratur
postboks 6974 St. Olavs plass
0130 Oslo
eller som e-post med tittelen MANUSKONKURRANSE til: line.stolpestad@schibstedforlag.no  

Gjelder begge konkurranser
Inntil fire lovende deltagere fra begge kategorier får et skrivestipend på 25 000 kr, som også innebærer en intensjonsavtale for utgivelse, samt tett oppfølging av redaktør.

Innsendingsfrist for begge kategorier: 1. mars 2011.

For at anonymiteten skal ivaretas, merkes kun første manusark med navn og adresse.
Vinnerhonoraret regnes som royalty forskudd på forfatterkontrakt. Forlaget forbeholder seg retten til ikke å utpeke en vinner.