Norsk barnebokinstitutt utlyser NBI-stipendet 2011 fra Kari Skjønsbergs minnefond. Stipendet blir delt ut hvert annet år, og er på 50.000 kroner. Søknadsfrist er 1. desember.

Stipendet skal stimulere til forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante.

Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt forskning innenfor følgende områder:

  • barne- og ungdomslitteratur som samtidskunst
  • flerkulturell barne- og ungdomslitteratur

barne- og ungdomslitteratur i lys av globalisering og kulturutveksling

Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt forskning innenfor følgende områder:

· barne- og ungdomslitteratur som samtidskunst

· flerkulturell barne- og ungdomslitteratur

barne- og ungdomslitteratur i lys av globalisering og kulturutveksling.

 

Les hele stipendutlysingen her: