I dagens Aftenposten blir Erlend Loes nye bok «Kurt kurér» anmeldt av barnebokanmelder Morten Haugen. Men boka kommer ikke ut før i neste uke, og Morten Haugen har ikke lest den ferdige utgaven av boka.


Han har anmeldt boka på grunnlag av et foreløpig manus uten illustrasjoner. Dette fikk han tilsendt som medlem av Brageprisjuryen.

Det fikk Erlend Loe til å reagere.


«Det å anmelde Kurt kurér ut i fra et ikke korrekturlest og illustrasjonsløst forhåndseks. er virkelig arrogant gjort. Uproft,» skrev han i en melding på Twitter.


Haugen svarte ved å påpeke at det samme forhåndseksemplaret var innsendt til Brageprisen.

Denne artikkelen er sakset fra dagbladet.no

«Bragejuryen burde fått pdf. Det er en uting at boka vurderes uten tegninger. Han burde likevel fjernes fra jury og anmelderjobb,» skrev så Loe.

– Helt grotesk

– Å anmelde ei barnebok med rundt 140 illustrasjoner av Kim Hiorthøy — en anerkjent illustratør — uten å ha sett illustrasjonene, er i beste fall veldig useriøst gjort. Det er vanskelig å forstå at det går an. Det er jo en devaluering av den ene halvdelen av boka som helt grotesk. Det går imot det man har jobbet for i mange år, nemlig at barne- og ungdomsbøker skal tas på alvor, utdyper Erlend Loe overfor Dagbladet.- Kurt-bøkene er jo gruppearbeid. Du kan ikke dele arbeidet i to og vurdere den ene halvdelen uten den andre, mener han.

– Men kan da Brageprisen vurdere manus uten illustrasjoner?

– Jeg var ikke involvert i å sende det dit. Men jeg har fått forklart at illustrasjonene ikke fantes på det tidspunktet da de skulle ha sine bøker. De burde fått dem ettersendt. Men jeg synes det er noe annet med anmeldelser. Juryen kunne jo velge å legge manuset til side fordi det ikke var komplett, det ville verken skade eller hjelpe boka, sier Loe, som også mener Haugen blander rollene som jurymedlem og anmelder.

Trekker seg

– Det er klart at det ikke er en optimal situasjon, og i lys av reaksjonene ser jeg at det kunne vært håndtert annerledes. Men det jeg sier om boka handler ikke om skrivefeil eller hvorvidt bildene passer til teksten. Det handler mer om hvem han skriver for, sier Morten Haugen til Dagbladet, på spørsmål om hvorvidt det er riktig å anmelde en bok uten å ha sett illustrasjonene.

Men etter at diskusjonen rundt anmeldelsen har rast på Twitter hele dagen, kommer han med følgende uttalelse på e-post til Dagbladet:

«Jeg erkjenner og beklager at jeg overtrådte mitt mandat som medlem av bragejuryen for barne- og ungdomslitteratur da jeg anmeldte Erlend Loes bok på grunnlag av manus som jeg hadde fått som jurymedlem. Dette var også et brudd på juryens taushetsplikt når jeg twitret at boka var påmeldt til Brageprisen. Dette visste jeg, og dette burde jeg ha husket og ivaretatt. For å vise at jeg forstår alvoret i saken, trekker jeg meg som jurymedlem. Juryarbeidet var avsluttet før anmeldelsen sto på trykk.»

Skjerper rutinene

Torstein Hvattum, leder for kommentaravdelingen i Aftenpostens kulturredaksjon, sier at han ikke var klar over at Haugen anmeldte en uferdig bok.

– Jeg ser klart at en bok som er såpass basert på mange illustrasjoner, blir anmeldt på et sviktende grunnlag dersom anmelderen ikke har hatt tilgang til bildene. Vi burde nok ventet med  denne anmeldelsen, sier han.

Nå vil de skjerpe rutinene.

– Morten er en særdeles dyktig anmelder for oss. Vi ber nå om å bli orientert på forhånd dersom anmelderne ikke baserer sine vurderinger på en ferdigtrykket bok, sier han.

John Erik Riley, forlagssjef i Cappelen Damm, bekrefter at de sendte et uferdig manus til Brageprisen.

– Vi forholder oss til de fristene vi har og leverer fra oss det vi har mulighet til å levere. Det skal uansett ikke brukes i andre sammenhenger og heller ikke offentliggjøres. Hvis virkelig er sånn at han har brukt et manus fra et sted og anmeldt annet sted, er det alvorlig, sier Riley.

Denne artikkelen er sakset fra dagbladet.no