Om Pegasus

Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge fikk navnet PEGASUS i 2007, etter en navnekonkurranse. Grunntanken er at det skal være tilbud til barn og unge gjennom hele året i form av kurs og verksteder, konkurranser og aktiviteter, og at disse tilbudene kulminerer under festivalen gjennom forfattermøter, prisutdelinger og tekstlesing.

Pegasus er i greske sagn en bevinget hest. Den sprang ut av den halshuggede Medusas kropp. Helten Bellerofon red på Pegasus da han bekjempet Kimæren. Pegasus er også blitt brukt av Herkules, sønn av Zevs.Dyret er senere blitt symbol på dikterisk inspirasjon, kanskje fordi Pegasus åpnet en vannkilde med et spark av sin hov. Kilden ble kalt Hippocrene etter hesten. Pegasus er også et stjernebilde.

Om logoen

Bildet av de to pegasusene Norsk Litteraturfestival bruker som symbol for sitt tilbud til barn og unge er hentet fra en kommode som står i Sigrid Undsets dagligstue på Bjerkebæk. Den er dekorert av Undsets ektemann, maleren Anders Svarstad. Sigrun Slapgard, forfatter av "Dikterdronningen", en biografi om Sigrid Undset, mener de to påmalte pegasusene "symboliserer de steile kunstnersjelene som skulle prøve å tufte et liv sammen".