Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2011

Styret:
Leder:

Bjørn Ingvaldsen (ny, 2 år)

Styremedlemmer:

Ingeborg Arvola (ny, 2 år)
Magnhild Bruheim (ny, 2 år)
Helga Gunerius Eriksen (gjenvalg, 2 år)
Hilde Hagerup (ikke på valg)
Sverre Knudsen (ikke på valg)
Ragnar Aalbu (ikke på valg)

Varamedlem:

Linn T. Sunne (ikke på valg)

Styret velger selv nestleder.

Det litterære råd
Ingelin Røssland           (gjenvalg, 1 år)
Atle Hansen                   (gjenvalg, 1 år)
Karin Kinge Lindboe    (ny, 3 år)
Synne Sun Løes            (ny, 3 år)
Erna Osland                    (ny, 3 år)
Pål Gerhard Olsen       (ikke på valg)

Vara: Kine Hellebust (1 år)