NBUs årsmøte har valgt ny leder, nytt styre og nytt litterært råd.

Styrets medlemmer er:

Bjørn Ingvaldsen, leder

Hilde Hagerup, nestleder

Helga Gunerius Eriksen

Sverre Knudsen

Ragnar Aalbu

Magnhild Bruheim

Ingeborg Arvola

Det litterære råd

Ingelin Røssland, leder

Pål Gerhard Olsen, nestleder

Atle Hansen

Erna Osland

Karin Kinge Lindbo

Synne Sun Løes