Sofie Arnberg og Kristin Ørjasæter ved Norsk Barnebokinstitutt har gjennomført en stor statistisk undersøkelse av innkjøpsordningen for barne- og ungdomslitteratur fra 2000 til 2009. De skriver:

´1418 bøker ble meldt opp på Innkjøpsordningen for skjønnlitterær barne- og ungdomslitteratur i perioden 2000 – 2009. 1208 av dem ble kjøpt inn, 210 ble avvist. Det er som forventet.

På oppdrag fra Norsk kulturråd har Norsk barnebokinstitutt gjennomført en statistisk undersøkelse av innkjøpsordningen og sammenlignet tallene fra Kulturrådet med våre egne kataloger og statistikker over periodens utgivelser. Ikke uventet kan vi slå fast at utgivelsestallet har økt, at antall oppmeldinger til innkjøpsordningen har økt og at bildebøker står for den største økningen. Vi kan dessuten konkludere med at antall innkjøp har økt, men ikke i samme takt som økningen i antall utgivelser. Litt mer overrasket ble vi over å oppdage at forlagsserier står seg rimelig godt på innkjøpsordningen.´

Du kan lese mer på NBI sin nettside.