Vi har nå fått på plass en avtale med fylkeskommunene om honorarer for oppdrag i Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Avtalen innebærer at utøverne får en dagsats på kroner 3323. Det skal ikke være mer enn tre formidlinger pr dag og aktiv formidling skal ikke være over tre klokketimer timer. I særlige tilfeller kan det avtales en utvidelse av arbeidsdagen, da med 50 prosent tillegg til dagsatsen.

Samlet arbeidsdag skal ikke overstige 10 timer, dvs. fra man forlater hotellet/hjemmet om morgenen til man er tilbake. Overskrides 10 timer, skal utøveren ha 50 prosent tillegg til dagsatsen.

Det er også enighet om at det kan avtales bruk av tid til å forberede turneen. Man må da avtale med turnégiver den tiiden man trenger til forarbeidet. Dette arbeidet betales med 506 kroner timen. Det ble ikke enighet om betaling for reisedag i før turneen. Dette punktet skal det forhandles om på et seinere tidspunkt.