Boka «Fy katte» av Marianne Viermyr og Silje Granhaug er ei av bøkene Traavik har analysert

– Det er viktig å lære barn og ungdom å finne meningsinnhold i bildeboka som går dypere enn overflatelesninger. Det sier førstelektor Ingjerd Traavik i et intervju i Forskning.no.

Traavik er førstelektor ved Nordisk institutt på Høgskulen i Volda og bokaktuell med På liv og død. Tabu i bildeboka. Analyser og refleksjoner.

Tabutema

Tabuene går som en rød tråd gjennom hennes analyser av 23 ulike bildebøker for barn og unge. Det inkluderer analyser av bøker som blant annet handler om vold (for eksempel Sinna Mann, 2003), om abort (De skæve smil, 2008), eller kvinners raseri (for eksempel Fy katte!, 2006).

Generelt behandler hun temaer knyttet til drap og død, og relasjonelle temaer som skilsmisse, alenefedre, relasjoner mellom barn og foreldre, og vold.

– Flere av de temaene jeg tar opp, som vold i nære relasjoner, homofili og abort, skulle kanskje ikke være særlig tabubelagt i vår tid, men de er faktisk det. Folk vil nødig snakke om det, sier Traavik til Forskning.no.

 Boka er rettet mot lærere i førskolen og grunnskolen, barnevernspedagoger og folk som arbeider med barn med vansker, eller i krise. Traavik  mener at mange bildebøkene hun har analysert, både dem som retter seg mot barn og mot ungdom, kan passe godt for å åpne opp for å snakke om de aktuelle temaene. 

Les hele intervjuet her: