Nye studentar ved NBI

10 studentar begynner i haust på det nyoppretta studietilbodet Forfattarutdanning i faglitteratur for barn og ungdom ved Norsk barnebokinstitutt. Til fordjupningsprosjektet Scenetekst for barn og unge har Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) tatt opp seks forfattarar til eit nytt undervisningsår, som er det tredje.

I tillegg begynner kullet ved den toårige Forfatterutdanningen på sitt andre studieår, Dei er 15 studentar, og dermed har Norsk barnebokinstitutt til saman 31 studentar frå hausten.