Innen fem blir alle norske bøker utgitt etter år 1900 gratis tilgjengelig på nett.

Bokhylla heter nettstedet som har vært i bruk en stund. Per i dag er det 50.000 bøker der, innen 2017 skal basen inneholde 250.000 bøker. Det er alt som er utgitt idet forrige århundre frem til år 2000.

Bokhylla er gratis tilgjenglig for alle med norsk IP-adresse. Bøker som er opphavsrettslig beskyttet må leses på nettet, eldre bøker kan lastes ned.

– Dette er norske forfattere glade for, sier generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Trond Andreassen.

– Forfatterne får litt inntekter, men det viktigste er at bøker på norsk stilles tilgjengelig digitalt. Det er unikt i verden at rettigheter blir klarert og det blir inngått en slik avtale. Det var Trond Giske som i sin tid som kulturminister satte ned gruppen som utredet dette. Det skal vi være glade for, sier Andreassen.

Nesten alle norske bøker

Det er Nasjonalbiblioteket og Kopinor som tirsdag skrev under avtalen om permanent videreføring av prosjektet Bokhylla.

– Bokhylla kommer til å inneholde nesten alt som er gitt ut på norske forlag fra de tidligste tider, sier nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein. De bøkene som det ikke er opphavsrett på, kan lastes ned. Resten kan leses på nettet.

Da Bokhylla ble opprettet i 2009, trakk enkelte forlag bøkene sine fra ordningen. De fryktet inntektstap. Av totalt 50.000 bøker, ble rundt 1400 trukket ut. Det vil også i fremtiden være mulig å reservere seg fra digital publisering gjennom Bokhylla.

For hvert side som digitaliseres, betaler Nasjonalbiblioteket 36 øre til vederlagsorganisasjonen Kopinor. Disse inntektene vil deretter bli fordelt gjennom stipender og lignende. Totalt estimerer Nasjonalbiblioteket at ordningen vil koste rundt 8 millioner kroner neste år.

Les mer på aftenposten.no