Elevar i ungdomsskolen får nå eit nytt sakprosamagasin, Faktafyk. Foreningen !les lanserer i desse dagar magasinet. Bladet skal gjere elevane nyfikne på sjangeren, få dei til å diskutere aktuelle tema i samtida og bruke dei digitale ressursane som høyrer magasinet til. Lærarane har tinga eksemplar til 135 000 elevar, så magasinet kjem til å nå ut breitt. 

NBU-sida kjem tilbake til saka i eit intervju med redaktør Kristine Isaksen i neste veke.