Teaterhøgskolen utlyser i år for første gong eit masterstudium i scenetekst. Tre fire studentar vil bli tatt opp for å undersøkje, utforske og utfordre kva scenetekst kan vera. Studiet er toårig, og er tenkt å vera for studentar som ønskjer å arbeide som profesjonelle dramatikarar.

Opptak til masterstudiet skjer etter registrering på Kunsthøgskolen sine heimesider og søknad med innleverte tekster: Éi scenetekst og éi tekst i valfri sjanger. Søknadsfrist er 1. april, og studiestart er august 2013.

Studiet vil vera prega av veksling mellom nær oppfølging og stor fridom. Dramatikarstudentane skal i periodar også jobbe tett på dei andre masterstudentane; regissørar, skodespelarar og scenografar. Viktige eigenskapar er vilje til samarbeid, openheit og evne til å tilpasse seg ulike arbeidsformer.

Full søknadstekst og registreringsskjema finst på www.khio.no

Lenke til informasjon om masterstudiet i scenetekst: http://www.khio.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=9508

Lenke til informasjon om alle de nye masterstudiene: http://www.khio.no/Norsk/Teaterhogskolen/#9504

Lurer du på noko, kan du ta kontakt med ein av desse:

Programansvarlig:

Øystein Stene er litteraturviter og har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen som førstelektor siden 2005. Han har publisert tre romaner på Aschehoug, skrevet og regissert for film og teater.

Tlf. 416 57 546, mail: oyststen@khio.no

Professor:

Jesper Halle er dramatiker og ble knyttet Teaterhøgskolen som professor i scenetekst fra januar 2013. Han har skrevet et trettitall dramatiske verker for scene, radio og TV.

Tlf. 951 80 973, mail jj.halle@online.no

Professor 2:

Tore Vagn Lid er regissør, forfatter, dramatiker og musiker og kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen og har publisert en rekke artikler om dramaturgi, musikkdramaturgi og teatersosiologiske emner.

Tlf. 928 19 654, mail torevagn@gmail.com