– Det er om å gjøre for regjeringen at bokloven trer i kraft så snart som mulig, og da helst før valget. Det sier kulturkomiteens leder Gunn Karin Gjul (Ap) til NTB. – Det er lettere å legge en lov som ikke har trådt i kraft i skuffen enn å gjøre om på en allerede vedtatt lov.

Hun mener det er umulig å si når loven kan ta til å gjelde, fordi det er en del forskrifter som må på plass først, sier Gjul.

Bokloven ble vedtatt i Stortinget mandag 17. juni. For kulturkomiteens leder var det en stor dag. Det var hun som i 2011 tok initiativ til at Norge må få en boklov. Gjul sier at den viktigste grunnen til at hun ønsker en boklov er at hun vil hegne om det norske språket, og sikre bredden og mangfoldet i litteraturen.

Se NTB-intervjuet med Gunn Karin Gjul: