Leser søker bok melder om stor interesse for kurset i å skrive enkel sakprosa for vaksne. Kurset blir arrangert fredag 16. august på Litteraturhuset i Oslo. Bakgrunnen er at det er mange som treng og ønskjer enkle fagbøker.

Erna Osland innleier, og der er 15 plassar. Søknadsfristen er 10. juli.

Dei som blir inspirerte til å skrive, kan søkje om støtte til gode sakprosaprosjekt. Der er fristen 15. september.

Her er invitasjonen frå Leser søker bok:

Kurstilbud

Vi vil ha enkel sakprosa!

Derfor inviterer vi til kurs i å skrive enkel sakprosa for voksne.

Kurset arrangeres av Leser søker bok fredag 16. august

på Litteraturhuset i Oslo. Vi kan lokke med Erna Osland som innleder.

Det er 15 plasser. Vil du værra med så heng på.

Det er mange som trenger og vil ha enkle fagbøker, så vi inviterer til kurs.

Kurset er tidlig på høsten slik at du kan lage en god søknad før fristen

15. september. Da vil Leser søker bok ha søknader til gode sakprosaprosjekter.

Hvis du blir inspirert til å skrive, vel å merke.

 

Fagbok om kjærlighet

Det er utfordrene å skrive.

Det er kanskje enda vanskeligere å gjøre sakprosa enkelt.

Erna Osland (bildet) har erfaring med å skrive tilrettelagte bøker.

Den siste boka hun har laget sammen med

fotograf Oddleiv Apneseth heter «Anna og Solmann».

Boka forteller historien om forholdet til Anna og Solmann

både før og etter at Anna ble rammet av slag.

Det er en fagbok om ekte kjærlighet.

Vi er glade for at Osland vil innlede på kurset.

 

Fem timer

• 16. august 2013

• Begynner klokka 10.00 og slutter 15.00.

• Kværnland i andre etasje på Litteraturhuset i Oslo.

Leser søker bok byr på lønsj i restauranten på Litteraturhuset.

Kurset er gratis. Vi vil bare ha tida di.

 

Meld deg på

Publiserte forfattere prioriteres. Frist for påmelding er 10. juli.

Send påmelding til Magne Riseng på Leser søker bok.

E-post: mr@lesersokerbok.no, telefon: 22 54 75 08