Kulturkampen hadde lansering onsdag 21. august. Formålet med aksjonen er å fremme kultur som en viktig valgkampsak frem mot stortingsvalget i september 2013. Kulturkampen vil sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden. Vi støtter et fortsatt kulturløft.

Kulturkampen er et initiativ som jobber for å få kultur på dagsorden foran Stortingsvalget 2013. Arbeidsutvalget består av Arnfinn Bjerkestrand, Mira Svartnes Thorsen og Christina Hætta.

Oppropet:

Et livskraftig kulturliv, med gode kulturtilbud for alle, er nødvendig for å skape et inkluderende samfunn basert på likeverd og demokrati.

Kunst og kultur er grunnleggende goder som skal tilfalle alle i samfunnet. Kulturløftet til den rødgrønne regjeringen har gitt en historisk kultursatsning, med en dobling av kulturbudsjettene.

Kun de rødgrønne partiene har lovet 1 prosent av statsbudsjettet til kultur. Med de rødgrønne partiene vil kulturbudsjettet vokse i takt med statsbudsjettet.

Aldri har skillelinjene i kultur-politikken vært klarere enn ved årets Stortingsvalg. En borgerlig regjering med et sterkt Frp, vil kunne stoppe kulturløftet.

Vi støtter et fortsatt kulturløft i neste stortingsperiode, til beste for publikum, barn og unge, det frivillige kulturlivet, kulturarbeidere og den profesjonelle kunsten.

«Å styrke kulturen er å styrke landet» fra Kultur-brevet 1945.

 

Kulturkampen 2013 blir støttet av mange kunstnere og kulturarbeidere. Men rollen til aksjonsleder og arbeiderpartimedlem Arnfinn Bjerkestrand blir kritisert av flere. Bjerkestrand er nestleder i Kulturrådet, og kritikere mener det er en uheldig sammenblanding av roller, skriver blant andre Aftenposten 22. august. «Uklokt initiativ», skriver Torstein Hvattum i en kommentar. «Prinsippet om en armlengdes avstand mellom Kulturrådet og de politiske myndigheter er tuftet på den idealistiske tanke at tilskudd fra det offentlige skal fordeles på et rent kunst- og kulturfaglig grunnlag, uavhengig av politiske føringer,» skriver han.

Les mer om Kulturkampen og oppropet som de som ønsker det, kan signere:

Om lanseringa av Kulturkampen 2013 på dagbladet.no:

Kamp om Kulturkampen – dagbladet.no:

 

 

Om KU