Kim Fupz Aakeson

Kim Fupz Aakeson

I oktober blir det klart kven som får den første Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Under litteraturfestivalen på Lillehammer 29. mai vart det kjent kven dei nominerte er. Frå Noreg er Aina Basso («Inn i elden») og Inga Sætre («Fallteknikk») nominert. Frå det samiske språkområdet er Signe Iversen og Sissel Horndal («Mánugánda ja Heike») nominert. På NBU-sida vil vi fram til utdelinga ha korte presentasjonar av nominasjonane frå dei andre land. Vi startar med Danmark.

Kim Fupz Aakeson og Eva Eriksson (ill.) er nominerte for boka «Søndag» frå 2011, Oscar K. og Dorte Karrebæk (ill.) er nominerte for boka «Biblia Pauperum Nova» frå 2012.

Boka «Søndag»

handlar på det ytre plan om trivielle kvardagshandlingar som innkjøp, matlaging, opprydding, tv-titting og godnattkyss. Men på det indre planet følgjer lesaren dramaet som utspelar seg i den fem–seks år gamle Torsten da Willy, hans einaste og dårlegaste venn, får planta tvilen i sinnet hans: Gler foreldra mine seg til å få ein baby fordi dei ikkje elskar meg lenger?

Boka tar opp det viktigaste i livet til eit barn: om å høyre til og om å bli omslutta av kjærleik og omsorg, også når ein ikkje lenger er åleine om å få merksemd. Willy fortel Torsten at foreldra ikkje lenger synest han er søt, og at han kanskje må hamne på barneheim eller flytte på biblioteket.

Men kanskje mora og faren begynner å elske han att viss han blir snillare og greiare? tenkjer Torsten. Og viss han ryddar på rommet sitt? Og viss han ikkje protesterer når han skal leggje seg?

Dette skriv juryen (Cecilie Eken, Jens Raahauge og Søren Vinterberg):

«Historien er karakteristisk for Kim Fupz Aakeson og viser en form han virkelig mestrer: den stramt komponerte fortellingen i et enkelt språk, som er hverdagsaktig og barnelogisk og som ligger godt i barneører når den blir lest høyt, men som også rommer et vell av små bemerkninger som appellerer til den voksne (høyt)leserens refleksjoner. Forfatteren evner å skrive slik at barnets hverdag åpenbarer seg i all sin tenksomhet, i et bredt følesesspekter og med alle sanser i bruk. Hverdagen blir derfor gjenkjennelig for barna som hører historien, og den voksne leseren får en mulighet til å komme på nivå med barnets perspektiv på det som ellers kan virke banalt.

Bokas illustrasjoner føyer seg ikke bare til handlingens ord, men beriker dem så mye at alle fasetter av teksten så å si blir oppgradert. Hverdagen blir enda mer hverdag. Guttevennene blir enda mer filosofiske. Farmoren blir enda mer livsklok. Bamsen Hr. Brix får enda mer sjel. Symbolene får enda mer kraft. Og sansene blir enda mer sanselige. Tenk at en illustratør kan skildre en far som nyter lukten av sin baby, ikke bare med sin overstore nese, men med hele kroppens bue som en organisk forlengelse av nesen! Det kan man kalle en duftforsterker. På den annen side forteller illustrasjonene underfundige sidehandlinger til historien, for eksempel i fantasiscenariet da far, mor og den nye babyen kommer på besøk på biblioteket, der Torsten sitter og leser på toppen av en bokpyramide. Faren holder stolt babyen opp mot Torsten, mens moren har øynene festet interessert på bøkene i reolen.

VI innstiller denne bildeboka fordi den i en stram ramme greier å fortelle en historie som kunne vært banal og utroverdig, men i stedet får både barn og voksne til å fornemme lykken i at det er kjærlighet nok til alle – i hvert fall akkurat nå. «Søndag» er et verk der både tekst og illustrasjoner våger enkelheten og gir hverandre med- og motspill, slik at vi her opplever en sjelden, genuin bildebok av høy kunstnerisk kvalitet.»

Boka kom ut på norsk i 2012, med same tittel. Soendag_productimage

Les meir om Kim Fupz Aakeson og bøkene hans på nettsida til Gyldendal:

Boka «Biblia Pauperum Nova»

Forfatteren Oscar K., alias Ole Dalgaard, har i denne boka valt å ta opp att ein tradisjon frå midten av 1400-tallet, der ein gav ut fattigmannsbiblar for dei mange som ikkje kunne lesa. Forfattaren bruker dette som ei formramme rundt Det nye testamentets historie om Jesus Kristus, men Oscar K. går eit steg vidare. Forteljinga blir bygd opp som ei attgjeving i ord og bilde av korleis ein teatertrupp fører opp historia om Jesu liv, slik at formidlinga ikkje berre tar hånd om dei bokstavfattige, men også om dei åndeleg fattige. Og med ei gruppe fattige i ånda (politisk ukorrekt kalla åndssvake) som skodespelarar.

Juryen skriv mellom anna:

«Boka forteller om livsreisen som presenteres i forordet: Av ingenting er du kommet, til ingenting skal du bli. Innimellom ingenting og ingenting møter vi deler av forløpet som de fire evangelistene har fortalt fra hver sin instruktørstol, men sammenstilt med tankene og erfaringene som kommer til uttrykk hos Shakespeare, Tim Rice, mester Eckhart, gamle ordspråk, Einstein, Bill Clinton, Anders Fogh Rasmussen og flere andre. Den store historien og de mange tankene smeltes sammen og blir til forundring, latter og eksistensielle spørsmål i den unge leseren.

Dette er bokas eminente prestasjon: Den provoserer nettopp der hovedpersonen provoserte. Og den appellerer så presist og så hardt og så kjærlig til den unge leseren (og den gamle) fordi dens innfallsvinkel til livets tilskikkelser er akkurat like fordomsfri som hovedpersonens var.

Å bli truffet av denne bibelen for de fattige i ånden kan få alle som kommer med en solid kulturell ballast, for eksempel gjennom konfirmasjonsforberedelser og religionsundervisning, til å glede seg mer enn den forutsetningsløse, men også til å tenke gjennom det man tror, på nytt. Og lesere som hittil har greid å unnslippe vår kulturs forutsetninger, vil i denne fattigmannsbibelen få spørsmål nok til mange, mange år framover.»

dansk bokLes og sjå meir om boka på K’s bognoter: