Forfatternes klimaaksjon-§110b (FKA) har etablert si eiga heimeside. Her finn vi først og fremst gode og grundige artiklar og andre tekster om klimakrisa, kloden og naturopplevingar. Vi finn klimadikt, mellom anna dikt som vart framførte under lanseringa av FKA utanfor Nasjonalteatret 24. august.  Lenka «Håndholdt» inneheld videoar frå lanseringa, men appellar og diktframføring. Ei eiga medlemsside inneheld informasjon om klimaaksjonen og korleis du kan bli medlem. Ei lenke viser til arrangement, inntil vidare arrangementet som var 24. august, men her kan du følgje med etter kvart som nye ting kjem til.

Her ein liten smakebit av ein av tekstene, «Lojalitet til salgs» av Sidsel Mørck:

Vi har kunnskap nok, vi vet at livsvilkårene er truet, men hva gjør vi? Hva gjør vi med fortvilelsen, angsten og raseriet?

Vi bruker ytringsfriheten så langt den rekker, vi snakker og skriver, demonstrerer og aksjonerer for å tvinge fram endringsvilje og handlekraft hos politiske ledere.

Gjennom historien har vi gravd oss ned i jorden, sprengt oss inn i fjellet, skutt oss opp i himmelen og boret ned i havets grunn – på jakt etter kunnskap og makt. Resultatet er en velstand som forgiftes av egen suksess. Og de som ikke opplever velstanden rammes hardest.

Men nå står omsider miljø, og særlig klima, på verdenssamfunnets agenda, og det kommer stadig sterke faglige advarsler mot dagens utvikling:

 

Og slik startar diktet som Ruth Lillegraven framførte 24. august:

dei gamle

fortel dei same

historiene om

og om igjen

 

for i 1949 kom

tidenes tôrebyge

inn fjorden, likna

ei flygande kiste

 

sjur og marta var

til fjells, måtte kaste

fiskestengene, søkje

ly i lågare lende

 

Gå inn på heimesida til FKA og les resten av diktet og artikkelen og alt det andre du finn her: