Korleis kan vi på nordisk nivå arbeide strategisk for å fremje lesinga blant barn og unge? Det er eit av spørsmål som skal drøftast på ei nordisk konferanse om litteratur og lesing for barn og unge. Konferansen blir arrangert ved Lunds Universtitet i Lund 24.-25. oktober. Konferansen er retta inn mot fagfolk, forskarar, myndigheiter, organisasjonar og skolefolk som arbeider med litteratur og fremjing av lesing.

Påmeldingsfrist 1. oktober.

På konferansen blir det presentert aktuell forsking og nasjonale prosjekt for å styrke lesinga frå fleire nordiske land.

Her er invitasjonen:

 

 

UNGA LÄSARE I NORDEN – ETT NORDISKT PERSPEKTIV

 

Välkommen till en nordisk konferens om litteratur och     läsfrämjande för barn och unga. På konferensen presenteras aktuell     forskning och nationella läsfrämjande projekt från flera nordiska länder.     Kom och diskutera hur vi på olika sätt kan möta gemensamma nordiska     utmaningar.

 

Varje år riskerar många unga att lämna skolan utan en     grundläggande läsfärdighet. Det handlar om förmågan att över huvud taget     kunna läsa och förstå en text. Litteratur och läsning har en djupgående     betydelse både för den enskilde och för samhällets utveckling. Som     kunskapsbärare i ett samhälle som flödar över av information, men lider     brist på fördjupning.

Sprid gärna inbjudan vidare i ditt nätverk!

När: 24–25 oktober 2013
Var: Lunds Universitet, Lund, bra förbindelser finns från     närliggande flygplatser, Kastrup i Köpenhamn och Malmö Airport
Målgrupp: Konferensen riktar sig till nationella experter, forskare,     myndigheter och organisationer som arbetar med litteratur- och läsfrämjande     samt beslutsfattare och företrädare för skolan

Sista anmälningsdag 1 oktober

 

 

Arrangeras av Statens kulturråd i samarbete med Lunds     universitet. Mötet arrangeras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i     Nordiska ministerrådet. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är     begränsade. Konferensen hålls på skandinaviska.Deltagare står för kostnader för resa och boende. Rum bokas av deltagarna     själva. Ett antal rum finns förbokade till konferensens deltagare fram till     och med 24 september.E-post: reservations@grandlundia.se
Telefon: 046-280 62 00
Bokningsnummer: Grand: 83460, Lundia: 83459, Finn: 83482

 

 

Ett axplock ur programmetThomas Götselius – Varför läsa litteratur?
Vilken skillnad gör läsning och varför ska vi läsa litteratur? Vad har     litteratur och läsning för effekter för samhällsbyggets struktur och för     enskilda individers utveckling? Konferensens inledningstalare Thomas Götselius     forskar om läsandets historia och boken som medium. Han är lektor vid     Stockholms universitet och kritiker i DN Kultur.Hur kan vi på nordisk nivå jobba strategiskt med läsfrämjande?
Panelsamtal om olika nordiska lässtrategier med bland andra Svein Arne     Tinnesand, Nasjonalbiblioteket, Norge, Lisbet Vestergaard,     Bibliotekskonsulent vid Kulturstyrelsen, Danmark, Gun Oker-Blom,     undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, FinlandNordiska ministerrådet presenterar satsningarna på barn och unga och det     nya litteraturpriset för barn och unga

Ann Steiner och Jana Holsanova
Litterär och medial kompetens: Hur läser vi i olika medier?

Dorte Bleses
Danska Bogstart är ett bokprogram där böcker delas ut till barn i utsatta     områden. Genom tillgång till böcker och genom rådgivning om läsning så har     andelen föräldrar som läser med sina barn ökat. Verksamhetsledare Dorte Bleses,     presenterar erfarenheter och forskningsresultat.

Gunilla Molloy
Pojkars motstånd mot att läsa skönlitteratur i skolan – varför och hur kan     vi komma vidare?

Karin Taube och Jouni Välijärvi
PISA-undersökningar om läsförståelse i de nordiska länderna har gjorts     under ett antal år. Vad kan vi se i resultaten och hur kan vi ta lärdom av     framgångslandet Finland? Vad ligger bakom de finska goda resultaten i     mätningarna av ungas läsförståelse?

Lena Adelsohn Liljeroth
Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth medverkar under     konferensens andra dag

Fullständigt program och övrig information publiceras inför konferensen på Kulturrådets     webbplats.

– – –