Nettsida Barnebokkritikk fyller ti år, og det skal markerast 10. oktober med ei online feiring på barnebokkritikk.no. Det seier redaktør Nina Aalstad.

– Vi har spurt alle de tidligere redaktørene, samt en håndfull forfattere og illustratører om hva de mener om utviklinga på feltet, og hva som er det viktigste framover for å skape enda bedre barnelitteratur. Flere markante personligheter innenfor litteratur- og kritikkbransjen har vært innom i redaktørrollen, og de har ulike meninger om hva som har vært den viktigste utviklinga siden starten i 2003, fortel ho. – På ti år har det heldigvis skjedd en hel del på barnelitteraturfeltet, men behovet for mer spalteplass er der fortsatt. Det var dette som lå til grunn da Barnebokkritikk ble startet som et prosjekt av Inger Østenstad i 2002, med første publisering i januar 2003.

Redaktør Nina Aalstad

Redaktør Nina Aalstad

– Korleis er dagens nettside samanlikna med starten for 10 år sidan?

– Den største endringa som har skjedd siden da er på den teknologiske siden, at vi flyttet over på ny plattform og ny nettløsning i januar i år. Nettstedet har blitt mer oversiktlig og brukervennlig, og lettere å navigere på.

Det som ikke har endret seg er fokuset på å skape et forum for profesjonell kritikk av litteratur for barn og ungdom. Som i 2003 er det fortsatt i dag vår oppgave å sette lys på og skape debatt rundt barnelitteraturen, og å gi den velfortjent oppmerksomhet i form av kvalitative anmeldelser av den viktigste litteraturen for barn og ungdom.

– Kva tenkjer du om kva nettsida har hatt å seia for barnebokkritikken i Norge?

– Jeg mener den har hatt en viktig rolle i utviklinga vi ser, at barne- og ungdomslitteratur sakte med sikkert får litt mer spalteplass både i trykte medier, og på blogger og nettaviser. Helt siden starten har Barnebokkritikk sørget for et refleksjonsrom og en kritisk diskusjon av barne- og ungdomslitteraturen på en åpen og tilgjengelig plattform. Barnebokkritikk.no er blitt en premissleverandør for måten litteratur for barn og unge i dag diskuteres og omtales i norsk offentlighet generelt og i fagfeltet for litteratur spesielt.

– Du har nettopp tatt over som redaktør, kva planar har du for framtida?

– Jeg vil jobbe med å ivareta og utvikle den posisjonen Barnebokkritikk har i dag, ved å fortsette å publisere profesjonelle kritikker og annet aktuelt stoff knyttet til barne- og ungdomslitteraturen. Jeg er også veldig opptatt av å skape et rom for debatt rundt litteraturen, og løfte samtaler som ofte foregår bak lukkede dører og over sene glass, opp i et åpent og tilgjengelig rom: på nett. Det er en liten bransje og alle kjenner alle. Få vil si høyt hva de mener, i frykt for å såre kjente eller tråkke på tær. Jeg mener vi må kunne klare å løfte denne diskusjonen opp noen hakk, og skape åpenhet rundt hva som skal til, både for å gjøre barnelitteraturen enda bedre, og for å gi den bedre kår. Dette vil komme alle som jobber med barne- og ungdomslitteratur til gode.

NBU ønskjer til lykke med jubileet og feiringa.