NBU-prisen deles ut hvert år av Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og går til en person eller institusjon som har utført et prisverdig arbeid for norsk barne- og ungdomslitteratur. Prisen ble opprettet i 1988 og består av et bilde.

Prisen går i 2013 til Foreningen !les

For 2013 har NBUs styre besluttet å tildele prisen til Foreningen !les. Foreningen !les ble opprettet i 1997, da som Aksjon Leselyst. Siden 2000 har foreningen hatt sitt nåværende navn og form.

I begrunnelsen fra NBUs styre heter det:

Gjennom driftige, fantasifulle og entusiastiske medarbeidere når virksomheten til Foreningen !les ut til ungdommer i ungdomsskolen og på videregående. Foreningens aktiviteter er til for å skape leseglede og interesse. Mål for foreningen er at barn og unge skal ha kunnskap om og kjennskap til nyere norsk og oversatt litteratur. De skal kjenne til og være trygge på arenaer der de kan finne mer litteratur. Det skal finnes gode, nasjonale strategier for å fremme lyst og engasjement for lesing. Lesingens demokratiske og samfunnsmessige betydning er et viktig bakteppe for alt arbeid som gjøres i Foreningen !les.

Foreningen !les samarbeider med ulike aktører innen skoleverket, biblioteksektoren og litteraturbransjen. Årlige kjernetiltak er aksjonene tXt og rein tekst til elever på ungdomsskolen og i videregående skole, samt prisene UPrisen og Ungdommens kritikerpris. Foreningen !les arrangerer også poesislam og setter i gang nye prosjekter, både i og utenfor skolen og bibliotekene. Eksempler på slike prosjekter er: samarbeid med idrettsarenaen, prosjekter på helsestasjoner og en økt satsing på sakprosa.

NBU-prisen 2013 ble delt ut på medlemsmøte fredag 25. oktober.

På bildet: NBU-leder Bjørn Ingvaldsen og staben i Foreningen !les