Det reviderte statsbudsjettet som regjeringa la fram fredag, inneber store kutt til kulturen. Mellom anna kuttar dei 15 millionar til stipend, noko som betyr at 63 arbeidsstipend blir borte, dette er dei såkalla seniorstipenda som skulle overta for GI.

Elles er det kutt i mange tiltak, alt frå leselystprosjekt (som blir heilt borte), den Kulturelle nistepakka som blir lagt ned, litteraturformål i kulturrådet som blir kutta med nesten 10%, til kraftig reduksjon til Språkrådet. Dei einaste som får auka støtte er Riksmålsforbundet. Det melder Bjørn Ingvaldsen, som var på pressekonferansen der dette vart lagt fram.

 Les DnF: Dramatisk kutt i kunstnerstipend:

Her er en lenke til en sak musikerne har lagt ut på sin hjemmeside.

http://www.musikerorg.no/text.cfm/0_1569/katastrofale-endringer-i-kulturbudsjettet