Når basen til Uprisen stenger på søndag (15. desember) vil den inneholde over 600 anmeldelser av årets norske ungdomsbøker. Det skriver Foreningen !les på sine nettsider.

21 ungdomsskoleklasser har denne høsten anmeldt alle norske ungdomsbøker som er kommet ut i 2013. Til sammen er det blitt over 600 anmeldelser.

I år er juryen utvidet fra tre til fire medlemmer. Og for første gang er det full likestilling. I alt mottok foreningen 38 søknader til årets nominasjonsjury.

Årets nominasjonsjury består av Fredrik Lura (Ålgård), Synne Bakke Kjærvik (Finnsnes), Erlend Myhre (Frekhaug) og Marianne Håkestad Kristiansen (Ås).

Før jul mottar juryen alle anmeldelsene som er lagt inn i Uprisen-basen. Og 21. januar møtes en vel forberedt jury i Oslo for å nominere 5 bøker. 3. februar offentliggjøres de nominerte.

Her kan du lese anmeldelsene.