Med et ekko av Cicero oppfordrer Helga G. Eriksen og Hilde K. Kvalvaag oss til å bli bedre mennesker. Redaktørenes introduksjon til første bok i Norske Barne- og Ungdomsbokforfatteres skriftserie sier det rett ut: «Les, og bli eit endå betre menneske.» De fire små bøkene som hittil er utkommet har muligens gjort meg hakket bedre, definitivt noen gram klokere. I hvert fall føles de gode og riktige og sympatiske og varme, som en samling brev til, fra, om og mellom venner, med sjenerøse invitasjoner til å bli med i kretsen. På sitt beste er BU-serien overflødighetshorn i lommeformat.

Det skriv Eirik Høyer Leivestad i ei melding på nettstaden Periskop. Vidare:

Redaktørene ønsker å bidra til refleksjon rundt barne- og ungdomslitteratur ved å invitere forfattere til å kaste lys over egne og andres forfatterskap. Tekstene later til å være forfattet under fritt mandat. Når enkeltbidragene likevel trer i så naturlig berøring med hverandre, skyldes det noe mindre prosaisk enn samlende innbinding, mindre prosaisk enn felles tema… og litt mer prosaisk enn åndsslektskap. Forfatterne viser en felles evne til å øse av egne erfaringer, til å formidle det personlige som noe allment og vesentlig. De ligner virkelig en brevvekslende vennekrets, som ikke fremstår eksklusiv eller insulær, men åpen, rommelig, holdt sammen av gleden ved å lese, skrive, formidle, for barn som for voksne.

Få med deg heile omtalen: