Norsk litteraturfestival Sigrid Undset-dagene på Lillehammer søkjer ny medarbeidar i åremålsstilling 80%, med ansvarområde Programansvarleg Pegasus(40%) og Prosjektkoordinator (40%). Søknadsfristen er 15. februar.

Her er utlysinga:

Norsk Litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene søker ny medarbeider i en åremålsstilling på 80 %, med to ansvarsområder:

Programansvarlig Pegasus (40 %) Prosjektkoordinator (40 %)

PEGASUS er Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge. Vi søker en person som kan håndtere en delt stilling i Norsk Litteraturfestivals administrasjon. 40 % av stillingen er øremerket programansvar Pegasus, som innebærer å være kunstnerisk rådgiver og å ha det administrative ansvaret for tilbudet til barn og unge. 40 % av stillingen er øremerket administrative oppgaver for festivalen som helhet.

Pegasusansvarlig/prosjektkoordinator er en del av festivalens administrasjon og rapporterer til festivalsjef. Administrasjonen består av festivalsjef, kunstnerisk rådgiver for det øvrige festivalprogrammet, produksjonskoordinator, samt stillingen som lyses ut. Stillingen som Pegasusansvarlig innebærer å være et viktig bindeledd mot forfattere, faglige miljøer, skoler, barnehager og kulturskoler, og å sikre det faglige innholdet i festivalens litterære arrangement for barn og unge. De administrative oppgavene i Norsk Litteraturfestival innebærer produksjonsoppgaver, logistikk, kontakt med samarbeidspartnere og frivillige.

Vi søker en person som har: •    Oversikt over litteratur til barn og unge •    Oppdatert kontaktnett blant forfattere og i litterære miljøer •    Evne til å fange opp aktuelle litterære strømninger, debatter og spørsmålsstillinger •    God evne til å formulere seg skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk •    Erfaring fra tilrettelegging og formidling av litteratur •    God evne til samarbeid og nettverksbygging •    Evne til å holde tidsfrister •    Utdanning fra høyskole eller lignende •    Stor arbeidskapasitet og er selvstendig og løsningsorientert •    Ønske om å videreutvikle Norsk Litteraturfestivals tilbud til barn og unge

Stillingen forutsetter at en er fleksibel og villig til å ha lange arbeidsdager før og under festivalen. Arbeidsmengden varierer gjennom året og det er ønskelig at du har mulighet til å tilpasse arbeidstiden.

Festivalledelsen har kontorer på Lillehammer bibliotek. Tiltredelse etter årets festival. Lønn etter avtale. Pensjonsordning. 4 års åremålsstilling.

Nærmere opplysninger om stillingen: Pegasusansvarlig/prosjektkoordinator Randi Høiholt-Vågsnes, tlf: 900 67 793 Festivalsjef Marit Borkenhagen, tlf: 918 18 374 styreleder Harald Thoresen, tlf: 975 03 542

Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk til marit.borkenhagen@litteraturfestival.no innen 15. februar 2014.

Les meir om festivalen her: