Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnarar frå inn- og utland høve til å oppleva og å bli fagleg inspirert av Rogalands natur og kultur gjennom gratis opphald i 1-2 veker. Søknadsfrist kvart år er 15. mars. Bustadene er:

Obrestad fyr i Hå:

  •  Obrestad fyr Fyrmesterboligen: uke 29,30,33,34,37
  •  Obrestad fyr Hybelen: uke 29,30,33,34,37

Utsira fyr kunstnerbolig på Utsira:

  • Utsira fyr kunstnerbolig: uke 26 – 34

Lalandhuset i Klepp:

  • Lalandhuset: uke 24 – 36

Kven kan søkja?

Kunstnarar innan alle kunstartar. Søkjarar frå Rogaland blir prioriterte.

Krav til søknaden:

Det er ikkje eit eige søknadsskjema. Søkjarane må kunna dokumentera kunstnarleg arbeid, anten gjennom CV eller på annan måte. Søknaden må innehalda kva tid og stad søkjaren ønskjer, innanfor tidsspennet fylkeskommunen disponerer.

Søknaden må innehalde:

  • Namn på søkar
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Ønsket tidspunkt
  • Ønsket sted

Søknadsfrist:

15. mars kvart år

Søknaden sendes til:

Ine Bertelsen /v
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

eller

Ine.Bertelsen@rogfk.no

søknaden merkast: «Kunstnarbustad»