Kunstnarane er kritiske til forslaget om at Kulturrådet skal plukke ut medlemmer til kunstnarstipendkomiteane. Det skriv Vårt Land i dag, og viser til uttaler frå kunstnarorganisasjonar.

Ebba Moi, styremedlem i Norske Billedkunstnere seier:

– At billedkunstnerne selv oppnevner stipendkomiteen, betegnes som kort armlengde, men det er vi uenige i. Kunstnerne har selv den høyeste faglige kompetansen og mest kunnskap om hva vårt virke innebærer. Vi som kunstorganisasjon er helt frie fra politiske føringer. Hvis Kulturrådet får ansvaret for å oppnevne komiteene, mener vi at vi er et steg nærmere den politiske makten, sier Moi.

Sigmund Løvåsen, leiar i Forfatterforeningen, er skeptisk til å samle meir makt i Kulturrådet:

– I og med at Kulturrådet skal gå ned fra ti til sju representanter uten at alle nødvendigvis skal ha kunstfaglig kompetanse, blir det mer tilfeldig hvilke felt de som skal peke ut stipendkomiteene, kjenner. Dermed blir det også mer tilfeldig hvem som sitter i stipendkomiteene, sier Løvåsen. – Skal komiteer slås sammen, er det heller ikke sikkert alle komitémedlemmer har kompetanse på alle felt de skal tildele stipend til.

NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen seier NBU vil gå inn for å halde på dagens ordning:

– Det er mye arbeid å være en stipendkomité, for det kreves at man har lest alt som kommer ut av barne- og ungdomslitteratur over flere år for å ha et bilde av søkerne og måle de kvalitetsmessig. Vår stipendkomité består av seks personer som får betalt for et kvart årsverk hver, sier Ingvaldsen.

Les heile artikkelen her:

Les også leiarartikkelen til Ingvaldsen her på NBU-sida