ragnar-scenekunst2015 utlyser Teaterhøgskolen for andre gang et masterstudium i scenetekst.  Kanskje noen av de som har tatt NBU/NBI-studiet i scenekunst eller andre forfattere som har jobbet med dramatikk, kan være interessert?

3 studenter vil bli tatt opp for å undersøke, utforske og utfordre hva scenetekst kan være. Det toårige studiet er beregnet på studenter som ønsker å virke som profesjonelle dramatikere på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

Studiet preges av nær oppfølging og stor frihet til å utvikle en kunstnerisk egenart. Dramatikerstudentene skal i perioder også jobbe i et tverrfaglig miljø og tett på de andre masterstudentene; regissører, skuespillere og scenografer. Samarbeidsvillighet, åpenhet, viljen til å utforske og evnen til å tilpasse seg ulike arbeidsformer er derfor viktige egenskaper.

Gjennom ulike prosjekter skal studentenes dramatiske arbeid utfordres. Det første kullet masterstudenter i scenetekst har f.eks. vært i samarbeid med Ibsenfestivalen, Radioteatret, Dramatikkfestivalen, Scenetekstivalen i Tromsø, Litteraturhuset i Bergen, Universitetet i Bergen, Norsk Barnebokinstitutt, Quartieri dell’Arte festival i Italia med studieturer til Bergen, Berlin, Tromsø, Viterbo/Italia.

Opptak til masterstudiet skjer etter registrering på Kunsthøgskolens hjemmesider og elektronisk søknad med innleverte tekster: Kravene er én scenetekst og én tekst i valgfri sjanger.

Søknadsfrist er 1. februar, og studiestart er august 2015.

Full søknadstekst og registreringsskjema finnes på www.khio.no

Lenke til informasjon om masterstudiet i scenetekst: http://www.khio.no/?module=Articles&action=Article.publicOpen&id=9508

Lenke til informasjon om master i teater, spesialisering regi, skuespill, scenografi, scenetekst: http://www.khio.no/Norsk/Teaterhogskolen/#9504

Neste opptak blir ikke før i 2018.  Ta kontakt med en av de ansvarlige hvis det er noe dere lurer på, hvis dere ønsker mer informasjon, tekst, intervjuer eller liknende.

 

Programansvarlig:

  • Øystein Stene er litteraturviter og har vært fast tilknyttet Teaterhøgskolen som førstelektor siden 2005. Han har publisert fire romaner, skrevet og regissert for film og teater. Tlf. 416 57 546, mail: oyststen@khio.no

Professor:

Jesper Halle er dramatiker og professor i scenetekst siden 2013. Han har skrevet et trettitall dramatiske verker for scene, radio og TV. Tlf. 951 80 973, mailjj.halle@online.no

Professor 2:

Tore Vagn Lid er regissør, forfatter, dramatiker og musiker samt kunstnerisk leder for Transiteatret-Bergen. Doktorgrad fra Institut für Angewandte Theaterwissenschaft i Giessen og har publisert en rekke artikler om dramaturgi, musikkdramaturgi og teatersosiologiske emner. Tlf. 928 19 654, mail torevagn@gmail.com

Pressekontakter:

Linda Gabrielsen, tlf. 47328738, linda.gabrielsen@khio.no

Runa Borch Skolseg, tlf. 40738345, rbsr77@gmail.com

Nelly Winterhalder, tlf. 45491456, nelly.winterhalder@khio.no