Litteraturprisen til Astrid Lindgrens minne går i år til PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa, som er ein organisasjon med base i Kappstaden som sidan 1992 har arbeidd for å fremje lesing for barn og ungdom i Sør-Afrika.

Juryen grunngjev tildelinga slik:

Med läsglädjen som ledstjärna ger PRAESA unika möjligheter för barn och ungdomar i Sydafrika att få tillgång till litteratur. Kreativa läs- och berättarprojekt skapar sociala sammanhang och gör litteraturen levande på flera språk. PRAESA visar genom sitt enastående arbete hur avgörande böcker och berättande är för att berika barns och ungdomars liv.

I över två decennier har PRAESA verkat innovativt och handlingskraftigt för att lyfta fram litteraturens betydelse för både individens och samhällets utveckling, alltid utifrån de specifika förutsättningar som finns i Sydafrika. Det strategiska arbetet fokuserar på läslust, barnets självkänsla och tillgång till sitt modersmål via läsning och berättande.

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i socialt utsatta områden. Verksamheten bedrivs i kontinuerlig dialog med aktuell forskning och i samarbete med volontärer på gräsrots-nivå.

För att stimulera barns läsning på det egna språket har PRAESA producerat The Little Hands Books, en serie små böcker på olika afrikanska språk. Ett annat projekt är Vulindlela Reading Club som kombinerar muntligt berättande med läsning, sånglekar och dramatiseringar. Projektet har genererat ett stort antal läsklubbar i Kapstaden och andra provinser. Det nationella läsfrämjande projektet Nal’ibali är ett nätverk av läsklubbar som genom en mediebaserad kampanj dels vill uppmuntra barnens egen läsning, dels inspirera föräldrar, far- och morföräldrar och lärare att dela läsupplevelserna med barnen.

År 2014 tilldelades PRAESA Asahi Reading Promotion Award, ett läsfrämjande pris instiftat av IBBY, International Board on Books for Young People.

Les meir om tildelinga og kommentarar knytta til den på nettsida til ALMA-prisen:

Astrid Lindgrens Memorial Award er verdas største pris for barne- og ungdomslitteratur, og blir delt ut årleg til eit fortjent forfattarskap, ein fortjent illustratør eller til organisasjonar som arbeider for barnelitteratur. Vinnaren mottar eit prisbeløp på 5 millionar svenske kroner.

I 2014 gjekk prisen til Barbro Lindgren.

Dei nominerte til ALMA-prisen 2015 frå Noreg, var i år Tor Åge Bringsværd, Gro Dahle, Harald Rosenløw Eeg, Marit Kaldhol, Gry Moursund, Svein Nyhus, Lisa Aisato N’jie Solberg og Øyvind Torseter.