Norsk litteratur fortsetter å gjøre det svært godt i utlandet, og NORLA opplever stor interesse for norsk litteratur målt ut fra antall søknader om oversettelsesstøtte fra utenlandske forlag.

I 2014 bevilget NORLA støtte til oversettelse av 419 norske bøker, noe som innebærer en liten økning fra 2013, da antallet var 412 titler.

Det totale antallet utgivelser solgt til andre språk via agenter og agenturer er imidlertid langt høyere, ettersom mange bøker blir oversatt utenom NORLAs støtteordninger.

Se NORLAs bevilgede oversettelsesstøtte i 2014 under.

Vedlegg

NORLA har fått nye hjemmesider. Les mer her: