I samarbeid med Akershus Kunstsenter og Norsk PEN arrangerer TrAP (Transnational Arts Production) et seminar med norsk-kurdiske forfattere og kunstnere på Lillestrøm 7. november. Utgangspunktet er erfaringen av først å ha vært minoritet i hjemlandet og deretter i Norge, og hvordan deltakerne tar opp temaene utenforskap og tilhørighet i kunsten og tekstene sine. Tekstene leses på kurdisk og norsk, etterfulgt av samtale.

Her er invitasjonen:

I anledning nye utstillinger i Akershus Kunstsenter med verker av Serhed Waledkhani, Vegar Moen og Eirik Audunson Skar inviterer Akershus Kunstsenter og TrAP til to seminarer. Et stikkord for utstillingene er begrepet utenforskap. Den 7. november vil vi diskutere utenforskap i kunst og litteratur, og 17. november tar vi for oss utenforskap i bybildet.

Søskenparet Serhed Waledkhani og Gelawesh Waledkhani kommer opprinnelig fra Kurdistan. Det samme gjør Shwan Dler Qaradaki. Felles for de tre er at de alle arbeider med visuell kunst og knytter sine personlige historier inn i kunsten. For Hossein Heidary og Mahsa Nikan er situasjonen annerledes. De måtte flykte fra iransk Kurdistan på grunn av sin rolle som forfattere, og er i dag fribyforfattere i Norge. Hvordan virker denne situasjonen inn på dem som skribenter? Hva skriver de om i dag? Vi inviterer til opplesninger av Heidary og Nikan, etterfulgt av samtale om kunst, poesi og litteratur som verktøy for å formidle erfaringer og historier. I panelet sitter personer fra ulike land, ulike generasjoner og med helt ulik bakgrunn, som alle har kjent hvordan det er å være en minoritet i hjemlandet, og deretter en minoritet i Norge. Vi ser på hvordan de behandler tema som utenforskap og tilhørighet i sin kunst og i sine tekster. Les mer om paneldeltakerne på trap.no. Velkommen!

Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for økt mangfold i norsk kulturliv. Vi arbeider med kunstnere og prosjekter som krysser grenser, og bringer internasjonal kunst til den norske kunstscenen, innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur.