I neste uke er det klart for Arendalsuka, der NBU i år deltar på stand sammen med Norsk Bibliotekforening, NBF Agder, NBF Skole og Foreningen !les. Uka starter mandag den 15. og varer til den 20. august. Organisasjonene fokuserer på krav knytta til skolebibliotek.

Bibliotekforeningen har laga underskriftliste med teksten:

«EGEN LOV OM SKOLEBIBLIOTEK – UNDERSKRIFTSKAMPANJE

Lesing er nøkkelen til kunnskap.  Et godt skolebibliotek er et viktig redskap for leseopplæring og leseutvikling. Tall fra PISA viser at ungdom som leser 30 minutter til 2 timer daglig for fornøyelsens skyld skårer best av alle i leseferdighet og har bedre skår i både matematikk og naturfag.

Opplæringsloven sier at Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek, men ingenting om hvordan skolebibliotekene skal drives, hva de skal fylles med eller hvor ofte de skal være åpne. Skolebibliotek blir ofte en salderingspost for rektorer og kommunepolitikere.

Si ja til å forplikte skoleeierne til å ha egnede lokaler, faste åpningstider og kvalifisert personale til skolebibliotekene.»

Flyeren til standen har denne teksten:

«I opplæringsloven er skolebibliotekene nevnt med én setning: Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek.
Loven sier ingenting om hvordan skolebiblioteket skal være.
Mange barn har ikke tilgang til et godt skolebibliotek. Mange skoler har ikke et ordentlig bibliotek.
Vi mener at det ikke holder med noen kasser kasserte bøker. Vi mener at det ikke holder med ei hylle i gangen.
Vi vil at skolebibliotekene blir tatt på alvor.
Si ja til å forplikte skoleeierne til å ha egnede lokaler, faste åpnings tider og kvalifisert personale til skolebibliotekene.
Gi skolebarn det bibliotektilbudet de fortjener. SI JA TIL EN EGEN LOV OM SKOLEBIBLIOTEK! Signer underskriftskampanjen på standen vår.»

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns og næringsliv møtes. Det er et uavhengig initiativ startet for å bidra til politisk debatt i det offentlige rom. Siden 2012 har arrangementet etablert seg som en viktig møteplass mellom ledere i politikk og næringsliv, media og befolkningen i området rundt Arendal.

I fjor presenterte Kunsternettverket politisk program på Arendalsuka.

Her finner du programmet for hele Arendalsuka 2016