av Bjørn Ingvaldsen, leder i NBU

Mange forfattere har de siste dagene fått e-post fra Lydbokforlaget, der de blir forelagt en avtale om strømming av egne lydbøker via Lydbokforlagets nye strømmetjeneste.

Allerede da vi hørte rykter om at en slik ny tjeneste var planlagt, sendte vi ut et nyhetsbrev og ba medlemmene avvente signering. Vi skrev ”NBU ber medlemmene om ikke å inngå kontrakter om strømming foreløpig. Får du forespørsel fra et forlag eller firma som vil at dine lydbøker skal være med i en slik tjeneste, bør du si fra om at du vil avvente til det foreligger en avtale NBU står inne for. Er kontrakten først signert er det lite vi NBU kan gjøre for å hjelpe deg om det viser seg at betingelsene er dårlige.”

Etter at Lydbokforlaget begynte å sende ut kontraktforslag, sendte vi ut en melding til medlemmene om der vi gjentok oppfordringen om å avvente signering. Der skrev vi også at medlemmer som velger å inngå avtalen, bør be om en klausul:

«Avtalen signeres under forutsetning av at ny avtale fremforhandlet mellom Den norske Forleggerforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere skal erstatte denne med tilbakevirkende kraft i den grad den nye standardavtalen gir forfatteren bedre vilkår.»

Jeg er nokså fortørnet over Lydbokforlagets og Forleggerforeningens handlingsmåte i denne saken. I kontraktforslaget som sendes ut til barne- og ungdomsbokforfattere, vises det til det som skal være en pågående forhandling mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening. Hvilken relevans det skulle ha for barne- og ungdomsbøker nevnes ikke. Alle medlemmer av NBU er klar over at avtaler mellom Den norske Forfatterforening og Den norske Forleggerforening gjelder for Forfatterforeningens medlemmer. Det presiseres også i alle avtaletekster. Ta en titt på den normale lydbokavtalen mellom de to foreningene. ”Partene er enige om at verk av medlemmer av Den norske Forfatterforening som utgis av medlemmer av Den norske Forleggerforening, skal benytte foreliggende Lydbokkontrakt”. Likelydende formuleringer står det også i alle NBUs kontrakter. Den gjelder NBUs medlemmer. Dette er selvsagt Lydbokforlaget klar over. Likevel gidder de ikke å gi korrekte opplysninger i korrespondanse med barne- og ungdomsbokforfattere.

Vi har fått opplyst at det foregår forhandlinger mellom Forfatterforeningen og Forleggerforeningen om en avtale om strømming av lydbøker. Etter det vi har grunn til å tro, er det ikke stor forhandlingsvilje fra forleggernes side. Vi har hørt rykter om disse forhandlingene i lang tid, noe som tyder på lange pauser og liten fremgang i forhandlingene. NBU har ved flere anledninger fremmet krav om forhandlinger om en strømmeavtale. Forleggerforeningen svarer ikke på kravet. Det eneste vi har fått, er et løfte om at vi muligens blir invitert til et møte for å bli orientert om hva som skjer.

Jeg mener at Lydbokforlaget opptrer arrogant og dumt. De er den store aktøren i lydbokmarkedet og har de fleste lydbøkene i sin portefølje. Hadde de ønsket ryddige forhold omkring lanseringen av sin nye tjeneste, hadde de sørget for at det forelå en strømmeavtale før den ble lansert. Deres taktikk er tydeligvis å diktere en avtale og så ”åpne” for små justeringer etterpå. Det er svært mange punkt i den utsendte avtalen jeg vil ha utdypet eller endret. Lydbokforlaget, som er eid av Gyldendal og Achehoug, har utformet en avtale som antagelig betyr at forfatteren får 10 kroner eller mindre pr strømming. Det er en svært dårlig avtale for forfatteren.

Det er sikkert ikke noe problem for Lydbokforlaget å klare seg uten mine lydbøker i sin nye strømmetjeneste. Men det er ikke sikkert de blir like glad for å måtte unnvære dine. Sammen kan vi legge press på Lydbokforlaget om å opptre anstendig. Det er ikke slik at de MÅ lansere en slik tjeneste akkurat nå.

Og så kan det jo hende at noen vil spørre oss om hva vi synes om den nye tjenesten, når den skal lanseres om noen måneder. Da er det ikke sikkert det vil være bra for salget om norske barne- og ungdomsforfattere ber foreldre og besteforeldre om ikke å abonnere på tjenesten.