NBU-leder Alexander Løken har fulgt debatten i litteraturfeltet i januar. Foto: Moment Studio-2

Gradestokken har vist rekordlave tall i januar, men i litteraturfeltet har det vært høy temperatur. Gnisten som satte fyr på debatten, var en kronikk i VG, signert 70 skjønnlitterære forfattere som tok til orde for å bevare Den norske Forfatterforeningens litterære råd og dets rolle i fordelingen av Statens kunstnerstipend. Debatten har siden gått høyt og lavt, både mellom foreninger og forfattere,  i avisspalter og i sosiale medier. Et forsøk på en nøytral oppsummering har vist seg vanskelig, men jeg anbefaler å lese partenes synspunkter på nettsidene til DnF og Forfatterforbundet.

NBUs litterære råd

NBU har også et litterært råd, som innstiller til våre egne stipender og Statens kunstnerstipend. Medlemmene i rådet leser alt som utgis av norsk barne- og ungdomslitteratur og har bred kunnskap og innsikt i feltet. I Stortingsmeldingen «Kunstnarkår» foreslås det å flytte sekretariatsfunksjonen til Statens kunstnerstipend fra de forskjellige kunstnerorganisasjonene til Kulturdirektoratet. I praksis vil det si at vi får to forskjellige komiteer – altså dobbelt så mange kvalifiserte og kunnskapsrike komitémedlemmer som skal lese og vurdere de samme bøkene. I politiske høringer har NBU uttrykt en bekymring over at en slik todeling vil føre til mer byråkrati, utfordringer i kommunikasjonen mellom komiteene, samt større utgifter til honorering av komitémedlemmer.

Eventuelle endringer i stipendforvaltningen skal diskuteres videre og besluttes på politisk hold utover våren. I mellomtiden vil NBUs litterære råd pliktoppfyllende fortsette deres arbeide med å lese og vurdere, og innstille til stipender. Med jevne mellomrom publiserer vi spalten Rådets hjørne, der rådsmedlemmene forteller om arbeidet sitt, samt trender i barne- og ungdomslitteraturen. Vi har funnet fram to saker som kan være av interesse:

Snøkaos, leselyst og stipendutdelinger.

Å vurdere kunstnerisk kvalitet.

Samarbeid – tross alt!

Selv om det er steile fronter i stipenddebatten, syns jeg det er viktig å påpeke at det foregår tett samarbeid mellom foreningene i litteraturfeltet. Siden nyttår har vi blant jobbet med disse sakene:

  • Kunstig intelligens: Nasjonalbiblioteket har fått i oppdrag å utrede en mulig kompensasjonsordning for bruk av skjønnlitteratur til trening av norske språkmodeller. Foreningene på litteraturfeltet har løpende dialog om utfordringene knyttet til KI, og har samkjørt oss før et møte med Nasjonalbiblioteket senere i måneden.
  • Normalkontrakt: Etter at det ble brudd i normalkontraktsforhandlingene før jul, har NBU, DnF og FF jobbet iherdig med å få på plass tvisteutvalget der uenighetene med Forleggerforeningen skal forsøkes løst. Også her er vi samstemte i kravet vårt: Bedre økonomiske vilkår for forfatterne!
  • Digitale læremidler: NBU, DnF, FF og NFFO har i januar intensivert arbeidet med å få plass normalavtaler for bruk av tekst i læremidler og digitale skolebibliotek. Vi har avholdt innledende forhandlingsmøter med Forleggerforeningen og utvekslet skisser til kontrakter. Neste forhandlingsmøte er senere i måneden.

Leselyst – en felles utfordring.

Den desidert største utfordringen vår, som forener alle bokfolk, er manglende leselyst og nedadgående leseferdigheter for barn og ungdom. Her må vi virkelig trå til, og få på plass langsiktige, lesefremmende tiltak. For om vi mister leserne våre, hjelper det lite med normalkontrakter og arbeidsstipender. Lanseringen av regjeringens nasjonale leselyststrategi er lovet før sommeren, og tiden vil vise om den innfrir forventningene. I mellomtiden fortsetter det politiske påvirkningsarbeidet, blant annet på SVs innspillsmøte om leselyst på Stortinget 15. februar.

Husk årsmøte 16. og 17. mars!

Påmeldingen til NBUs årsmøte er åpnet, og vi håper å se mange av dere på Leangkollen hotell!  Frist for påmelding er 28. februar og eventuelle saker må meldes inn minst tre uker før.

Med det ønsker jeg der en fortsatt god start på året, med lengre og lysere dager!

Av Alexander Løken, leder i NBU