Forfatterforeningen har nylig akseptert Lydbokforlagets forslag til ny avtale om lydbøker i abonnement. NBU har fortsatt ingen strømmeavtale for barne- og ungdomsbøker, men ønsker å komme i gang med forhandlinger om det så raskt som mulig.

Sentralt i avtalen mellom Forfatterforeningen og Lydbokforlaget er:

Royaltysats: 25 %
Minstevederlag: 10 kr
Tilbakevirkende kraft fra 1.1.2017 dersom foreningsavtalen blir bedre.
Fradrag i royaltygrunnlaget (distribusjonskostnad) kan være maks 30 % ved beregning av forfatterinntekt. Altså står Lydbokforlaget fritt til å betale tjenesten mer enn 30 %, men da uten at det går ut over forfatteren.

Les mer om denne avtale her: