I seinare tid har flere tatt opp spørsmålet om hva ei god barnebok er, gjerne rettet som kritikk mot enkelte barnebøker.

I en kronikk i Dagbladet tar Marie Kleve opp samme spørsmålet. Hun kommer med kritikk av kritikerne og skriver blant annet:

Visst skal vi være like strenge med barnebøkene som med andre bøker, men de må vurderes som det de er: Bøker for barn. Med tanke på at kritikerne selv er voksne, høres det kanskje vanskelig ut. Det er også sjelden vi kommer med konkrete svar når vi blir spurt om hva som kjennetegner en god barnebok, til tross for at det er kjernen i alle de store debattene.

Kleve tar sjølkritikk på det og lanserer sin egen fem punkts-liste over hva hun mener bør være kriterier for ei god barnebok.

Hele kronikken med fem punkts-lista kan du lese her: