Studenter som har arbeidet med nynorske barnebøker, blir mer positive til å lese nynorsk barnelitteratur i barnehagen senere.

Det viser en undersøkelse som høgskolelektor i norsk Hilde Dybvik ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort blant barnehagelærerstudenter.  (…)

Gjennom Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning er man pålagt å prøve studentene i nynorsk.  (…) Dybvik ønsket  å kartlegge barnehagelærerstudenters holdninger til å lese nynorsk barnelitteratur. To klasser var med i undersøkelsen hennes.

— Flere av studentene sier at de kunne tenke seg å fortsette med å lese bildebøker på nynorsk for barn i barnehagen, sier Dybvik. – Dette var ikke så problematisk som de først hadde trodd.

I undersøkelsen sier et flertall av studentene at de mener at nynorsk litteratur bør være en del av det som leses i barnehagen.

– De erfarer at nynorsken neppe har stått i veien for barnas opplevelse av boka, sier Dybvik, som mener det er interessant dersom studentene gjennomgår en holdningsendring i løpet av arbeidet med den nynorske barneboka i barnehagen.

– Men studentene knytter fremdeles stor usikkerhet til hvorvidt det er heldig å lese på nynorsk for barn og voksne med et annet morsmål enn norsk.

Les heile artikkelen om undersøkinga på forskning.no: