Kunstnarbyen Skien gir kvart år ein kunstnar solide 150 000 kroner i stipend, samt gratis bustad i opptil eitt år. No kan du søke på dette attraktive stipendet.

Det største stipendet er eit eige kunstnarstipend med opphald i Skien. Her går 120 000 kroner som arbeidsstipend til kunstnaren, som må bu i Skien i minst 10 månader og maksimum 12 månader. 30 000 kroner skal nyttast til prosjektmidlar, som skal formidla kunstaren sitt opphald i byen.

Kunstnarbyen Skien deler også ut to mindre arbeidsstipend på 25 000 kroner. Her er kravet at enten kunstnaren eller prosjektet skal ha tilknytning til Skien.

Søknadsfrist for alle tre stipenda er 31. august.

Du kan lese meir om retningslinjer for stipenda her.